>

تیتراتور و کارل فیشر

تیتراتور و کارل فیشر

تیتراتور و کارل فیشر

این شرکت خدمات مربوط به احراز صلاحیت (OQ, PQ) دستگاههای کارل فیشر و تیتراتور های پتانسیومتری اتوماتیک را مطابق با الزامات دارویی و طبق استاندارد انجام می دهد

از ویژگی های این خدمات می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • انجام تست های مورد نیاز برای تیتراتور های کارل فیشر پتانسیومتری و کولومتری
  • انجام تست های مورد نیاز برای الکتروهای  pH اسید و باز، الکترود های نقره سنجی و الکترود طلا برای تیتراتور های پتانسیومتری
  • ارائه پروتکل و تایید توسط مشتری قبل از اعزام کارشناس فنی
  • انجام سایر تست هامطابق با استاندارد مربوطه
  • ارائه مستندات جامع و کامل

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست ها خواهشمند است فرم مربوط به احراز صلاحیت دستگاه ها را تکمیل و ارسال  نمایید.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.