>

محیط های تست پایداری

محیط های تست پایداری

محیط های تست پایداری

در الزامات وضع شده برای صنایع دارویی  (مانند GMP و ... ) احراز صلاحیت محیط های تست پایداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به علت اهمیت پایداری بلند مدت و صحت شرایط اعمال شده تست های مربوط به عملکرد و کارایی  این نوع تجهیزات باید به دقت بررسی شده و مستندات جامع و کاملی از پارامترهای عملکردی و کارایی تجهیز تهیه گردد.  این شرکت خدمات جامعی را در رابطه بااحراز صلاحیت کامل (IQ, OQ, PQ) محیط های تست پایداری مطابق با استاندارد DIN 12880 و سایر استاندارد های مورد نیاز ارائه می نماید. از ویژگی های این خدمات می توان بهموارد زیر اشاره نمود.

  • استفاده از سنسور های ویژه RTD-PT100 تا 32 کانال با صحت 0.05 درجه سانتیگراد
  • نقشه دمایی کامل در حالت خالی و بارگذاری کامل
  • تست Recovery و Power Failure
  • استفاده از سنسور ها و نمایشگر با درستی ( Accuracy) بسیار بالا ( 0.6%) ساخت Testo آلمان برای اندازه گیری رطوبت
  • تست یکنواختی و گرادیان دمایی
  • ارائه پروتکل و تایید توسط مشتری قبل از اعزام کارشناس فنی
  • انجام سایر تست هامطابق با استاندارد مربوطه
  • ارائه مستندات جامع و کامل

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست ها خواهشمند است فرم مربوط به احراز صلاحیت دستگاه ها را تکمیل و ارسال  نمایید.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.