>

معتبرسازی فرایند ها

معتبرسازی فرایند ها

دریک تعریف ساده، احراز صلاحیت به عنوان یک برنامه مستند تعریف می شود که سطح بالایی از اطمینان را فراهم می کند که یک دستگاه، ابزار یا سیستم خاص، یک نتیجه را مطابق معیارهای پذیرش و الزامات از پیش تعیین شده ایجاد می کند. احراز صلاحیت

(Qualification) به همراه معتبر سازی (Validation) تحت عنوان روش های سطح بالای کیفی طبقه یندی شده و از مفاهیم اساسی GMP به شمار می روند که امروزه به صورت گسترده ای در صنایه دارویی و ارایش- بهداشتی به عنوان استاندارد تولید با کیفیت شناخته می شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.