>

معرفی ما

اعتبار ما سرمایه ی ما

معرفی ما

ماموریت، ارزش، اهداف و چشم انداز آرمان شیمی سنج

 

شرکت آرمان شیمی سنج، پیشرو در زمینه کالیبراسیون و احراز صلاحیت تجهیزات دستگاهی و عمومی، از سال 1394 فعالیت کاری خود را آغاز و افتخار انجام کالیبراسیون و احرازصلاحیت شرکت های بزرگ داروسازی و مرجع به کمک کادر مجرب و مسئولیت پذیر خود، استاندارد و مجوزهای بین المللی و همچنین تجهیزات بروز را دارد.

ماموریت ما انجام فرایندهای ذکر شده، آموزش و ارائه خدمات مشاوره در زمینه کالیبراسیون و صلاحیت سنجی می باشد. حیطه فعالیت ما تأمین نیازهای کالیبراسیون آزمایشگاه های بزرگ داخل کشور است و همزمان از فرصت های حضور در نمایندگی ها و آزمایشگاه های مرجع جهانی نیز استقبال می کنیم. قصد نهایی ماموریت ما، خلق ارزش های برابر و برتر برای تمامی ذینفعان می باشد.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.