>

ممیزی دوره ای آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو

ممیزی دوره ای آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو

برای افزایش دامنه کاربری خدمات خود، این شرکت پذیرای بازرسین محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و داروی تهران بوده و این شرکت موفق گردید در زمینه کالیبراسیون و احراز صلاحیت (IQ, OQ, PQ) تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با الزامات صنایع دارویی و GLP  تاییدیه آزمایشگاه همکار را به دامنه گواهینامه خود از سازمان غذا و دارو اضافه نماید.تجهیزات اضافه شده به دامنه کاری این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

دستگاه های آنالیز دارو شامل:

اسپکتروفتومتر UV-Vis، دستگاه FT-IR، TOC Analyzer، جذب اتمی، نشر اتمی، پارتیل کانتر مایع و گازی، کمیت های جرم، رطوبت، حجم، و فشاردستگاه های pH متر، هدایت سنج، پلاریمتر، رفرکتومتر، تیتراتور، کارل فیشر، تیتراتور پتانسیومتر، محیط های دمایی شامل یخچال، فریزر، آون، انکوباتور ، بن ماری، هودلامینار و اتوکلاو

 

لازم به ذکر است از سال 1394 این شرکت در زمینه کالیبراسیون و احراز صلاحیت دستگاه های HPLC و GC به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو مشغول به فعالیت بوده است.برای مشاهده گواهینامه کامل این شرکت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

برای افزایش دامنه کاربری خدمات خود، این شرکت پذیرای بازرسین محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و داروی تهران می باشد.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.