>

نقشه دمایی انبار

نقشه دمایی انبار

نقشه دمایی انبار

این شرکت خدمات مربوط به احراز صلاحیت (OQ, PQ) و تهیه نقشه دمایی انبار های نگهداری دارو، مواد آرایشی بهداشتی، مواد غذایی را مطابق با الزامات دارویی و طبق استاندارد انجام می دهد

از ویژگی های این خدمات می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • انجام تست های دمایی و رطوبت تا 60 نقطه دمایی و رطوبتی
  • ارائه پروتکل و تایید توسط مشتری قبل از اعزام کارشناس فنی
  • انجام سایر تست هامطابق با استاندارد مربوطه
  • ارائه مستندات جامع و کامل

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست ها خواهشمند است فرم مربوط به احراز صلاحیت دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.