>

اسپکتروفتومتر (UV-Vis)

اسپکتروفتومتر (UV-Vis)

اسپکتروفتومتر (UV-Vis)

اسپکتروفتومتر (UV-Vis)

کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر در این شرکت در دو سطح کیفی (با توجه به نیاز مشتریان )انجام می شود.

 در سطح اول کالیبراسیون به صورت استاندارد و مطابق با استاندارد ASTM E-925 انجام می شود. کالیبراسیون در این سطح مناسب برای کاربری عمومی با دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد.

در سطح دوم کالیبراسیون مطابق با پروتکل های دارویی و متناسب با نیاز صنایع دارویی انجام می شود. در این روش کالیبراسیون مطابق با پروتکل های EDQM (Annex 3) و USP براکت شماره 857 انجام می شود.

در سطح دارویی مستندات ارائه شده به صورت کامل و با جزئیات هر تست و مطابق با الزامات دارویی درسطوح داخلی و بین المللی می باشد.

کالیبراسیون اسپکتروفتومتر در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به NIST می باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.