>

کمیت رطوبت

کمیت رطوبت

کمیت رطوبت

کالیبراسیون  کمیت رطوبت در این شرکت در سطح مرجع و توسط نقاط ثابت (Humidity Fix Points) رطوبتی در گستره 11 درصد تا 96 درصد انجام می گیرد.

 کالیبراسیون انواع دماسنج رطوبت سنج های محیطی و انواع رطوبت سنج های مرجع در گستره ذکر شده در این شرکت امکان پذیر می باشد.

همچنین کالیبراسیون محیط های رطوبتی و انواع چمبر های دما و رطوبت ( ژرمیناتور) در محل مشتری و توسط سنسور رطوبت مرجع انجام می شود.

بهترین توان اندازه گیری (BMC) این آزمایشگاه در کمیت رطوبت 0.6 درصد می باشد.

کالیبراسیون کمیت رطوبت در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به NIST می باشند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون جرم و حجم خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.