>

محیط های دمایی و نشانگر های دما

محیط های دمایی و نشانگر های دما

محیط های دمایی و اتوکلاو

محیط های دمایی و اتوکلاو

این شرکت کالیبراسیون انواع محیط های دمایی را مطابق با استاندارد IDS  شماره و ASTM ***** انجام می دهد.

کلیه گواهی های کالیبراسیون محیط های دمایی این شرکت شامل گراف های مربوط به پایداری دمایی و پارامتر های یکنواختی و گرادیان دمایی و سایر پارامتر های آماری مربوطه می باشد.

کالیبراسیون محیط های دمایی شامل موارد زیر می باشد.

  • انکوباتور
  • آون
  • بن ماری
  • اتوکلاو ( کالیبراسیون با استفاده از سنسور های وایرلس ویژه اتوکلاو انجام می شود)
  • یخچال
  • فریزر

بهترین توان اندازه گیری (BMC) این آزمایشگاه در کالیبراسیون محیط های دمایی ℃ 0.6 می باشد.

کالیبراسیون کمیت دما در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به NIST می باشند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون جرم و حجم خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.