>

پارتیکل کانتر و هود لامینار

پارتیکل کانتر و هود لامینار

پارتیکل کانتر و هود لامینار

پارتیکل کانتر و هود لامینار

این شرکت کالیبراسیون پارتیکل کانتر مایع را مطابق با استاندارد ISO و کالیبراسیون پارتیکل کانتر گازی را مطابق با استاندارد ISO و با استفاده از ذرات مرجع استاندارد و محیط های تمیز (Clean room) انجام می دهد.

همچنین صحت عملکرد و کالیبراسیون هود های لامینار مطابق با استاندارد ISO انجام می پذیرد.

کالیبراسیون پارتیکل کانتر و هود لامینار در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به NIST ، و ....می باشند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون پارتیکل کانتر و هود لامینار خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.