>

کمیت های شیمی و کمیت دور

کمیت های شیمی و کمیت دور

کمیت های شیمی و کمیت دور

کمیت های شیمی و کمیت دور

با توجه به تخصص و تسلط کارشناسان این شرکت به مفاهیم شیمی، کالیبراسیون این کمیت ها با کیفیت بسیار مطلوب در این شرکت انجام می شود. کالیبراسیون کمیت های شیمی ( در رسته تجهیزات عمومی آزمایشگاه) در این شرکت شامل موارد زیر می شود.

  • pH متر
  • هدایت سنج
  • پلاریمتر
  • رفراکتومتر
  • ویسکومتر
  • کارل فیشر
  • تیتراتور پتانسیومتری
  • سانتریفیوژ و سانتریفیوژ یخچالدار

 

کالیبراسیون کمیت های شیمی در این شرکت دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به NIST ، UKAS و ....می باشند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون کمیت های شیمی و دور خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.