>

کروماتوگرافی مایع (HPLC)

کروماتوگرافی مایع (HPLC)

کروماتوگرافی مایع (HPLC)

کروماتوگرافی مایع (HPLC)

کالیبراسیون (OQ) دستگاه HPLC در این شرکت مطابق با پروتکل EDQM (Annex2) و استاندارد ASTM E انجام می شود.  برای ماژول های پمپ، اینجکتور، آون و آشکارساز در مجموع 17 پارامتر مورد بررسی قرار می گیرند.

کالیبراسیون HPLC دارای قابلیت ردیابی (Traceability) به UKAS انگلستان می باشد.

این شرکت قابلیت ارائه کالیبراسیون برای دتکتورهای آرایه های دیودی (PDA)، فلوئورسانس، ضریب شکست (RI)، هدایت سنجی، الکتروشیمیایی، دتکتور ELSD و دتکتور جرمی (MS) را نیز دارا می باشد.

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر تست های کالیبراسیون دستگاه HPLC خواهشمند است فرم مربوط به کالیبراسیون دستگاه های آنالیز را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان شیمی سنج می باشد.